Podmínky Newsletter

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení a e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“), společnosti Národní ústav pro vzdělávání, školskému poradenskému zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 PRAHA 10 jako správci osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem přijímání specifických informačních oznámení v rámci aktivit České národní koalice pro digitální pracovní místa. Osobní údaje nebudou bez mého výslovného souhlasu zpřístupněny dalším subjektům. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně vlastními zaměstnanci příslušného správce osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona, jakož i právem tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu digikoalice@nuv.cz
Souhlasím se zasíláním informačních sdělení výše uvedených správců na moji e-mailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl/a. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.