Členové DigiKoalice

Aktuální seznam signatářů - členů DigiKoalice. Ke dni 6. dubna má DigiKoalice 28 členů, se 6 zájemci bylo zahájeno jednání o přistoupení k DigiKoalici. Dva signatáři pro Vás prezentují své závazky (Microsoft, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku), v profilu signatáře závazky najdete jako online dokumenty.