Aktuality

Počítač ve škole DigiKoalice

27. – 29. března proběhla v Brně akce s názvem “Počítač ve škole.”, kteří se po 3 dny věnovali aktuálním novinkám a trendům v oblasti využití ICT ve výuce prostřednictvím těchto 4 oblastí:

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, pro letošní rok byla zvolena tato:

Didaktika školské informatiky

 • Inovace RVP – jaké změny čekají (nejen) vzdělávací oblast ICT?
 • Algoritmizace a programování – jak naučit žáky zajímavou formou přemýšlet?
 • Kancelářské aplikace – základní dovednost každého žáka?
 • Multimédia – jak přistupovat k výuce grafiky, audia a videa?

Výuka přírodovědných předmětů s podporou ICT

 • Koncepce – jak nejlépe využít ICT pro podporu výuky přírodních věd?
 • STREAM – jakou roli v přírodních vědách hraje umění a jazyky?
 • Zvídavost – jak na experimenty v biologii, chemii, fyzice a zeměpisu?
 • Tvořivost – jaké jsou možnosti využití 3D tiskáren v přírodních vědách?

Sociální sítě a bezpečnost v kyberprostoru

 • Škola na síti – co přináší škole prezentace na Facebooku, Youtube či Instagramu?
 • Hodina na síti – jak zapojit sociální sítě do výuky?
 • Bezpečnost – jak žít na sociálních sítích a přežít?
 • GDPR – jak si poradit s ochranou osobních údajů ve školním prostředí?

Mobilní zařízení ve škole

 • Mobil ve školní lavici – tabu nebo učební pomůcka?
 • Zdroje – které mobilní aplikace, on-line učebnice a e-kurzy pro ZŠ a SŠ?
 • Cloudy – jaké jsou výhody a rizika webových aplikací a úložišť?
 • Technologie – jak na rychlou a bezpečnou školní wi-fi?

Detailní program naleznete zde: https://www.pocitacveskole.cz/system/files/soubory/program/pc-ve-skole-program-2018.pdf.

Součástí programu bylo i představení DigiKoalice 200 učitelům a firemním partnerům akce. Zástupci Strategie digitálního vzdělávání a DigiKoalice Ondřej Neumajer, Daniela růžičková a Petr Naske prezentovali “Aktuality kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR” (https://www.pocitacveskole.cz/prednasky/aktuality-kolem-realizace-strategie-digitalniho-vzdelavani-cr).

Odkazy na prezentace zástupců Strategie digitálního vzdělávání a DigiKoalice naleznete zde:

Aktuality k realizaci SDV do 2020: http://www.msmt.cz/uploads/SDV2/Aktuality_k_realizaci_SDV_do_2020.pdf

Revize ICT kurikula rok dva: http://www.msmt.cz/uploads/SDV2/Revize_ICT_kurikula_rok_dva.pdf

SDV na pomoc při změnách kurikula: http://www.msmt.cz/uploads/SDV2/SDV_na_pomoc_pr_i_zme_na_ch_kurikula_.pdf

Novinky z DigiKoalice: http://www.msmt.cz/uploads/SDV2/O_DigiKoalici.pdf

Propojené světy aneb střípky z DigiKoalice: http://www.msmt.cz/uploads/SDV2/Propojene_sve_ty_aneb_str_i_pky_z_DigiKoalice_.pdf

 

ISSS 2018 DigiKoalice

V rámci konference ISSS2018 proběhlo setkání zástupců České národní koalice pro digitální pracovní místa a slovenské  Národné koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Setkání se zúčastnil předseda české DIgiKoalice Ing. Ivan Pilný, zástupci kabinetu ministra MŠMT, zástupci zřizovatelů škol (kraj Vysočina a SMO ČR) a koordinátorka národních koalic v EU Pia Groenewolt. V rámci akce byla diskutována role obcí a krajů při podpoře digitálních řešení pro školy (správa řešení, školení učitelů, vysokorychlostní internet, podpora licencí a propagace otevřeného vzdělávání a další aspekty). Zástupci MŠMT v dialogu komentovali stav v ČR ve světle probíhajících opatření Strategie digitálního vzdělávání. Účastnici akce formulovali doporučení, aby při propojování ICT sektoru a státní správy docházelo více k propagaci funkčních řešení na lokální úrovni a byla dostatečně koordinována spolupráce aktérů ve vzdělávání napříč systémem regionálního školství.

Digital Skills and Jobs FUNDING BRIEF #13 DigiKoalice

Zveřejňujeme seznam aktuálních či plánovaných výzev na financování projektů identifikovaných pro plnění cílů členů jednotlivých národních digitálních koalic a v rámci Digital SKills and Job Coalition.

Stáhnout (PDF, 1.1MB)

DIGIKOALICE JEDNALA O VÝUCE KYBERBEZPEČNOSTI NA ŠKOLÁCH DigiKoalice

O akci napsali studenti ze spolupořádající školy článek do svého časopisu PRESLOVINY. Viz náhled níže. Zveřejňujeme pro vás i reportáž, kterou studenti SSPŠ o akci natočili.

Převzatá tisková zpráva MŠMT – http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/digikoalice-odbornici-jsou-nezbytni-pro-vyuku

Kyberbezpečnost v českých školách byla tématem kulatého stolu České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice), který se 1. března konal na Střední smíchovské průmyslové škole. Zúčastnilo se jej na 50 odborníků, učitelů, vzdělavatelů, zástupců státní správy, ale i byznysu.

Příprava odborníků pro digitální svět klade vysoké nároky učitele a odborníky, kteří své know-how předávají. Účastníci kulatého stolu se shodli, že je nutné maximálně zapojovat do výuky na školách odborníky z praxe, vytvořit k tomu příslušné podmínky a maximálně zapojovat i samotné žáky a absolventy škol v roli průvodců mladších žáků. Učitelé, žáci a jejich rodiče by si měli být navzájem průvodci při objevování světa kybernetické bezpečnosti i z pohledu celoživotního učení.

“Člověk, který je vstřícný k objevování nových forem učení a vzdělávání skrze digitální technologie, nachází v životě lepší uplatnění. A pokud si je zároveň vědom všech rizik v online světě, je dobře vybaven zásadními dovednosti do života. Spolupráce jednotlivých aktérů na konkrétních opatřeních je důležitá, napomáhá tomu i samotná koalice, která má k dnešnímu dni 84 členů a je otevřená i dalším zájemcům,” uvedl na zahájení Ivan Pilný, zmocněnec MŠMT pro digitální vzdělávání.

Střední smíchovská průmyslová škola, která byla hostitelem akce, nabídla během dne také zajímavé workshopy a ukázku vyučovacích metod ve svém novém oboru zaměřeném na kybernetickou bezpečnost. Jednání všech členů a nových zájemců o DigiKoalici se bude na MŠMT konat 23. března.

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa má za cíl podporovat, propojovat a inspirovat organizace, které chtějí rozvíjet vzdělávání v oblasti digitálních technologií za účelem uplatnění na trhu práce. Sdružuje zástupce státní správy, byznysu i neziskového sektoru. Aktivity vyplývající ze Strategie digitálního vzdělávání, Strategie digitální gramotnosti a Akčního plánu pro společnost 4.0 usilují o to, aby každý občan mohl rozvíjet v průběhu celého života své digitální kompetence a byl úspěšný na trhu práce.

Stáhnout (PDF, 1.49MB)

Kulatý stůl: Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole – zápis z kulatého stolu DigiKoalice
Zveřejnili jsme závěry, zvukový záznam a prezentace z akce 8. února.
Budeme rádi, pokud k vizím výuky nové informatiky vyplníte také dotazník na adrese https://bit.ly/DotaznikIM
Plán dalších akcí
– 23. března 2018 – 9-12, setkání členů DigiKoalice s novým předsedou Ing. Ivanem Pilným
– 24. dubna – 9-15, odborný panel projektu OP VVV P-KAP, zaměřený v odpoledních hodinách na tématiku digitálního vzdělávání na SOŠ a SOU
Kyberbezpečnost a české školy – trendy v přípravě odborníků a specialistů DigiKoalice

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa ve spolupráci se Střední smíchovskou průmyslovou školou Vás srdečně zvou na kulatý stůl na téma

Kyberbezpečnost a české školy – trendy v přípravě odborníků a specialistů

Kdy?              1. březen 2018, 9:00 až 15:30, Registrace a neformální networking od 8:30.

Kde?              SSPŠ, Preslova 25, Praha 5 – Smíchov

Přihláška na akci:    kapacita akce 90 zájemců, formulář pro přihlášení: http://bit.ly/DigiPanel2

Pozvánka:

Stáhnout (PDF, 98KB)

Funding brief: Finanční příležitosti v EU DigiKoalice

Zveřejňujeme přehled finančních příležitostí v EU pro únor 2018, který obsahuje:
1. Nově otevřené výzvy
2. Připomenutí již vyhlášených výzev

Funding brief obsahuje krátký popis otevřených a nadcházejících příležitostí financování z EU, které
mohou být zajímavé pro činnosti digitální koalice nebo jejich zúčastněných stran. Dokument jako doporučení připravila evropská Digital skills and jobs coalition.

Stáhnout (PDF, 1.24MB)

Kulatý stůl: Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole? DigiKoalice

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání Vás srdečně zvou na kulatý stůl

Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole?

Představení vize nového obsahu výuky
informatiky a informatického myšlení od MŠ po SŠ

Kdy?     8. únor 2018 14:30 až 16:30

Kde?     MŠMT, Karmelitská 7, C 081

Přihláška na akci:  kapacita akce je 80 zájemců, formulář pro přihlášení zde

Stáhnout (PDF, 330KB)

Save-the-date: Akce DigiKoalice 2018 DigiKoalice

DigiKoalice plánuje v období jaro/léto 2018 pořádat kulaté stoly, informační a diskusní semináře ke státní politice v oblasti digitálních technologií. Termíny jsou tradičně první čtvrtek v měsíci. V červnu se navíc uskuteční networkingové setkání především pro všechny členy koalice.

Termíny:

8. únoraDigitální gramotnost a informatické myšlení v českých školách – připravované změny RVP
1. března – Kyberbezpečnost
24. dubna – Digitální vzdělávání ve středním odborném školství
květen – v jednání – Rodič a výchova v digitální éře
červen – v jednání – networkingové setkání členů DigiKoalice


Programy všech akcí budou postupně zveřejňovány na www.digikoalice.cz a prostřednictvím newsletteru minimálně 14 dní před konáním akce.

Změna programu vyhrazena. Každou z akcí má v gesci konkrétní člen DigiKoalice, se kterým je příprava akce řešena. Případné dotazy rádi zodpovíme e-mailem na digikoalice@nuv.cz.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

Pozvánka: Konference DigiMAP DigiKoalice

Konference DigiMAP

Kdy: čtvrtek 18. ledna 2018 od 9.00–16.00 hod.
Kde: Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4

Tuto konferenci pořádá Městská část Prahy 12, odbor školství, kultury a vzdělávání.  Hlavními tématy bude např. robotika ve škole, výuka pomocí hry Minecraft, 3D tisk či využití chytrých mobilních telefonů ve výuce.

Konference je pro všechny zájemce o vzdělávání, pro učitele základních a středních škol, kteří integrují digitální technologie do výuky školních předmětů, ale také pro ty, kteří se chtějí inspirovat náměty od kolegů a zařadit je do své vlastní praxe.

Odborný gestorem akce je pan PhDr. Ondřej Neumajer, PhD.

Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách městské části Praha 12 / MAP Praha 12.

Stáhnout (PDF, 654KB)

DigiKoalice v roce 2017 DigiKoalice

DigiKoalice má za sebou první rok fungování! Ještě předtím, než sepíšeme kompletní výroční zprávu, sestavili jsme pro vás malou infografiku s přehledem toho, jak jsme se rozrostli a co všechno jsme letos stihli.

Děkujeme všem našim členům, podporovatelům a příznivcům za spolupráci a účast. A děkujeme hlavně těm, kteří udělali kus práce pro rozvoj digitální gramotnosti v ČR a díky kterým jsme se posunuli k naplnění společných vizí a cílů. A nezbývá než tento rok zakončit přáním mnoha “digitálních úspěchů” i v následujícím roce, 2018.

Stáhnout (PDF, 52KB)

Funding brief: příležitosti pro financování projektů DigiKoalice

Zveřejňujeme přehled finančních příležitostí v EU, který obsahuje:
1. Nově otevřené výzvy
2. Připomínky již vyhlášených výzev
3. Připravované výzvy

Funding brief obsahuje krátký popis otevřených a nadcházejících příležitostí financování z EU, které
mohou být zajímavé pro činnosti digitální koalice nebo jejich zúčastněných stran. Dokument jako doporučení připravila Digital skills and jobs coalition.

Stáhnout (PDF, 1.18MB)

DIGIKOALICE oslavila první narozeniny DigiKoalice

Na sto členů a příznivců České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) na první výroční konferenci ve středu 22. listopadu diskutovalo nad digitalizací, která ovlivňuje společnost. DigiKoalice zhodnotila aktivity na podporu digitální gramotnosti v posledním roce a trendy v digitálním (školním i celoživotním) vzdělávání; shodla se, že je třeba propojovat potřeby zaměstnavatelů, vzdělavatelů, státního a neziskového sektoru; a jako klíčovou označila osvětovou a podpůrnou činnost potenciálu digitechnologíi pro vzdělávání a kariérní růst každého občana.

Podklady z akce, prezentace a fotodokumentaci najdete ONLINE ZDE.

(Pokračování textu…)

Nový příklad dobré praxe DigiKoalice
Firmy navrhují a Kraj otevírá dveře

Tak jsme nazvali nejnovější příklad dobré praxe o spolupráci kraje Vysočina, místních firem a škol. Jak přesně se jim daří spolupracovat a jakým směrem se budou dále ubírat, to si můžete přečíst v příloze níže.

Všechny příklady dobré praxe průběžně zveřejňujeme na našich stránkách v sekci Inspirace. Přejeme příjemné čtení!

Stáhnout (PDF, 240KB)

Proběhl webinář o příkladech projektů z ESF a ESIF na digitální témata DigiKoalice

Dne 19. října se uskutečnil druhý online webinář sítě podporovaný koordinačním centrem 17 národních “digikoalic” v Evropě. Tématem tentokrát byla prezentace příkladů evropských projektů financovaných z ESF a ESIF na podporu digitalizace v oblasti vzdělávání, trhu práce, podpoře podnikání a v dalších oblastech, kterým se napříč Evropou národní digitální koalice věnují.

Prezentaci z webináře najdete na https://drive.google.com/open?id=0B5oT44tVYmopdU5WQVBJNDc2QVU

Česká republika reprezentovala na tomto setkání nově rozběhnutý projekt z OP VVV na podporu rozvoje informatického myšlení u žáků od mateřských školek po střední školy. Realizátorem projektu bude po tři roky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v partnerství se všemi pedagogickými fakultami vysokých škol v ČR (9 fakult) a s Národním ústavem pro vzdělávání. V přiložené prezentaci najdete informace o projektu na snímcích 53 až 60. Na online prezentaci se podíleli i pracovníci MŠMT z prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání).

Vybíráme pro Vás zajímavé informace z proběhlého webináře, další webinář bude v lednu či únoru 2018 na téma, jak programy ERASMUS+ podporují témata digitalizace v Evropě. (Pokračování textu…)

Dotazník: Aktivity DigiKoalice na 1. pololetí 2018 DigiKoalice

Aktuálně připravujeme plán aktivit DigiKoalice na 1. pololetí roku 2018 a rádi bychom vás, členy a příznivce DigiKoalice, požádali o váš názor vyplněním kratičkého dotazníku na tomto odkazu.

Sestavili jsme návrhy několika témat a zároveň jsou vítány jsou také další náměty a podněty z vaší strany.

Co vás momentálně zajímá z digitální problematiky? K čemu cítíte potřebu vyvolat kulatý stůl? Jaká témata či otázky Vás pálí? Uvítáme aktivní zapojení členů a přípravy dalších akcí formou spolupráce.

Podklady sbíráme až do 6. listopadu 2017.

Děkujeme vám!
Kulatý stůl na MPO: Budování vysokorychlostních sítí pro potřeby vzdělávání DigiKoalice

Dne 5. 10. 2017 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) uskutečnil kulatý stůl na téma „Budování vysokorychlostních sítí pro potřeby vzdělávání“. Workshopu se zúčastnilo celkem 24 zástupců z řad státní správy, zájmových organizací a sdružení, středních škol a zástupce provozovatele mobilních telekomunikačních sítí. Prezentace z akce i podrobnou reflexi akce najdete ke stažení ONLINE.

Pozvánka na kulatý stůl 2. listopadu DigiKoalice

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním ústavem pro vzdělávání Vás srdečně zvou na setkání na téma

Strategie digitálního vzdělávání aneb digitální technologie pomáhají kvalitě výuky od MŠ po SŠ/VOŠ

Kdy?                        čtvrtek 2. listopadu 2017, 13:30 – 16:30

Kde?                        MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1, Velký zrcadlový sál

                                 Kapacita akce je 50 míst

Přihláška na akci: https://goo.gl/forms/ggWU1kFYVVgPrMrZ2

Komu?

Setkání je určeno zájemcům o spolupráci s veřejným sektorem na rozvoji digitální agendy v ČR v oblasti vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ a v přípravě budoucích učitelů.

Jaký je cíl akce?

Představit aktuální stav řešení Strategie digitálního vzdělávání (SDV) a otevřít diskusi ke spolupráci státního sektoru, firemního sektoru, akademické obce a neziskových organizací na plnění jednotlivých opatření této strategie. Setkání se koná také za účelem projednat navrhované zacílení revize SDV s ohledem na aktuální priority na období 2018 až 2020.

Pozvánka a program:

Stáhnout (PDF, 345KB)

Bulletin NIDV: Digitální technologie ve vzdělávání DigiKoalice

Nové číslo Bulletinu pro pedagogické pracovníky, který pravidelně vydává Národní institut pro další vzdělávání, je věnováno digitálním technologiím ve vzdělávání a také cizím jazykům.

Chcete si přečíst zajímavé postřehy napřklad o digitálních domorodcích, jak se začně novým způsobem vyučovat informatika na školách nebo o projektech na zlepšení digitálních dovedností žáků i učitelů?

Zpravodaj v elektronické verzi naleznete zde:

http://www.nidv.cz/cs/download/bulletin/10_2017.pdf

Konference 1. listopadu – EDULAB – Jsme připraveni? DigiKoalice

Jeden z našich členů přichystal pro širokou veřejnost konferenci s názvem Jsme připraveni? Hlavním tématem je příprava budoucích učitelů v kontextu moderních technologií, online světa a celoživotního vzdělávání. Přijďte si poslechnout inspirativní přednášky týkající se digitalizace školství a celé naší společnosti.

Konference proběhne 1. listopadu v aule Pedagogické fakulty UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1). Program a bezplatnou registraci najdete na www.edulabcr.cz/konference-jsme-pripraveni, registrovat se můžete také na info@edulabcr.cz.

Akci pořádá vzdělávací organizace EDULAB ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak a Pedagogickou fakultou UK a je vhodná pro všechny, které vzdělávání zajímá.

EDUkační LABoratoř, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, +420 212 245 509, www.edulabcr.cz

Začíná Evropský týden programování DigiKoalice

Začíná Evropský týden programování – do Česka přinese desítky akcí

Praha, 5. října 2017 – Ve dnech 7. až 22. října vrcholí kampaň Code Week která má motivovat veřejnost, učitele i žáky k programování a podpořit jejich tvořivost a porozumění informatice. Na tisících akcí po celé Evropě a desítkách míst v Česku, si dospělí, žáci i nejmenší děti vyzkouší vytvořit vlastní program nebo ovládat robota a zároveň nahlédnou do světa informatiky.

Tisíce akcí po celé Evropě přinese široké veřejnosti – bez ohledu na věk a zkušenosti – příležitost postavit si robota, automaticky zpracovávat data z webu nebo si naprogramovat hru či mobilní aplikaci. V loňském ročníku si programování vyzkoušel téměř jeden milion lidí na více než 23 tisících akcí.

Když sledujeme rychlý vývoj a digitalizaci dnešní doby, čím dál více se ukazuje, že digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení musí být nedílnou součástí vzdělávání. Jsem proto rád, že právě Code Week na řadě akcí v Česku praktickou a hravou formou přibližuje digitální dovednosti jak veřejnosti, tak i dětem a žákům,“ uvádí náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc, který má na starost realizaci Strategie digitálního vzdělávání. Strategie je podkladem pro systémové změny ve školství, které přinesou další rozvoj digitální gramotnosti.

Jak se zapojit

Ke kampani se může přidat kdokoliv, kdo během podzimu uspořádá a zaregistruje konkrétní akci na podporu programování a informatiky. Využít může zdroje a nástroje pro seznámení s programováním a informatikou. Aktivity pokrývají různé úrovně náročnosti a rozdílná témata, mnohé lze uplatnit i bez předchozích znalostí a náročné přípravy.

Strategie digitálního vzdělávání

V Evropě bude v nejbližších letech chybět přes 800 000 ICT profesionálů, ačkoliv se dovednosti související s informatikou stávají nenahraditelné v každém oboru. Také proto MŠMT již dříve vytvořilo Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním. Její priority jsou otevřené vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení (tedy uplatňování principů informatiky a digitálních technologií při řešení nejrůznějších problémů).

Code Week vznikl v roce 2013 za podpory Evropské komise. Dobrovolníci již pátým rokem akcemi pro veřejnost popularizují programování a digitální dovednosti. V České republice pomáhají kampaň organizovat například Jednota školských informatiků, Národní centrum bezpečnějšího internetu nebo Czechitas.

Evropská cena za rozvoj digitálních dovedností 2017 DigiKoalice

Evropská komise vyhlásila již druhý ročník soutěže “European Digital Skills Awards”.

Cena je otevřená všem organizacím a iniciativám, které rozvíjejí digitální dovednosti Evropanů ve škole, v práci nebo obecně ve společnosti.

Iniciativa, jejíž aktivity včetně prokazatených výsledků probíhaly v období od 1. ledna do 30. října 2017,  musí zahrnovat jeden či více členských států EU.

Přihlašování je možné do 1. listopadu 2017.

Výherci budou oceněni u přílěžitosti Digital Skills and Jobs Coalition Conference dne 7. prosince 2017 v Bruselu.

Více informací o soutěži naleznete zde:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-european-digital-skills-awards-2017

Jak se zrychluje Česko v internetovém připojení? DigiKoalice

Chystáte se na kulatý stůl na MPO o Budování sítí 5. října a chcete znát aktuální stav?

Nebo vás jen zajímá jak k jednotlivých přípojným místům vedou kabely od státního Cetinu a jak rychle se na nich lze teoreticky připojit?

Na aktuální přehled se můžete podívat  na adrese https://zrychlujemecesko.cz/

 

Ohlédnutí za kulatým stolem na MPSV DigiKoalice

V úterý 5. září 2017 se uskutečnil kulatý stůl na Ministerstvu práce a sociálních věcí.  Jeho téma nazvané “Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0″ přivedlo k jednomu stolu zátupce  soukromého a státního sektoru i akademické obce.

Zápis a prezentace z akce najdete ONLINE.

Hlavní závěry tohoto setkání jsou:

 1. diskutující se shodli, že společným jmenovatelem všech aktivit na poli rozvoje digitální gramotnosti občanů musí být posilování jejich vnitřní motivace.
 2. diskuse ukázala potřebu průběžné spolupráce MŠMT a MPSV na provazování SDG a SDV, zejména v oblasti vymezování obsahu digitální gramotnosti; konkrétní cílovou skupinou hodnou k podpoře je rodina, kde se potkává cesta celoživotního učení rodiče a aktuálního (formálního, neformálního, informálního) vzdělávání dítěte.

V sérii kulatých stolů bude DigiKoalice pokračovat. Sledujte aktuality, kde pravidelně zveřejňujeme přihlášky.

Kulatý stůl: Budování vysokorychlostních sítí pro potřeby vzdělávání DigiKoalice

Srdečně zveme odbornou veřejnost – zástupce sektoru elektronických komunikací, zainteresované orgány státní správy a samosprávy a další organizace ke kulatému stolu na téma Budování vysokorychlostních sítí pro potřeby vzdělávání.

Akce proběhne ve čtvrtek 5. října 2017 v 9 hodin, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1.

Cílem je diskuse o možnostech spolupráce při budování vysokorychlostního připojení vzdělávacích institucí.

Přihašování na akci probíhá přes přihlašovací formulář a kapacita je 35 míst.

Stáhnout (PDF, 306KB)

Tři příklady dobré praxe DigiKoalice

Jedním z náplně práce DigiKoalice je mimo jiné sbírat a prezentovat příklady dobré praxe. Zaměřili jsme se především na příklady spolupráce v oblasti podpory rozvoje digitální gramotnosti. Aktuálně jsou zveřejněny první tři příklady:

 1. Lokální digitální koalice v Lanškrouně – spolupráce obce, škol a firem
 2. Spolupráce univerzity a IT průmyslu
 3. Konsorcium zaměstnavatelů podporuje studenty

Všechny tyto příklady si můžete přečíst v sekci Inspirace, kde je průběžně zveřejňujeme. Brzy se můžete těšit na další, které připravujeme.

Máte tipy na nějaké zajímavé příklady, které by si zasloužily zveřejnění? Kontaktujte nás!

Inspirace

Funding brief – léto 2017 DigiKoalice

Zveřejňujeme získaný “funding brief” rozesílaný po celé síti národních digitálních koalic v Evropě.

Stáhnout (PDF, 1.13MB)

Veřejná konzultace ke strategii digitálního vzdělávání DigiKoalice
MŠMT jako člen DigiKoalice zve k veřejné konzultaci k aktualizaci a zpřesnění Strategie digitálního vzdělávání (SDV), která bude online probíhat od 21. 8. do 17. 9. 2017. Na základě veřejné konzultace bude připravena pracovní verze aktualizované SDV. Do konzultace je možné se zapojit vyplněním online dotazníku – ZDE.

Závěry diskuse budou předloženy k diskuzi účastníkům kulatého stolu DigiKoalice pořádaného 2. listopadu 2017. Avízo kulatého stolu bude zasláno všem zájemcům, kteří se zapojili do veřejné konzultace a uvedli na sebe spojení. Následně materiál projde standardním procesem připomínkování před předložením do vlády ČR.

Budeme rádi, pokud přispějete svým názorem prostřednictvím online dotazníku, jehož vyplnění by Vám mělo zabrat cca 5 – 15 minut. Je možné se vyjádřit jen k některým položkám dotazníku, podle Vašeho zájmu či preferencí.

Více informací o SDV najdete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/revizesdv2017

Vybrané závazky MŠMT v rámci DigiKoalice vycházejí právě ze SDV a najdete je na http://www.digikoalice.cz/signatory/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/

Kulatý stůl: Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0 DigiKoalice

Zveme Vás na kulatý stůl věnovaný problematice Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0, který pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká národní koalice pro digitální pracovní místa ve spolupráci s MŠMT, ÚP ČR a FDV.

Kdy? Úterý 5. 9. 2017, 9:00 – 12:00
Kde? Ministerstvo práce a sociálních věcí, budova Karlovo náměstí 1, přízemí, zasedací místnost č. 36

Přihláška ZDE

Kulatý stůl je určen zájemcům o spolupráci s veřejným sektorem na rozvoji digitální agendy v ČR v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a dopadů digitalizace na trh práce.

V rámci kulatého stolu budou hlavními gestory jednotlivých opatření představeny způsoby realizace těchto opatření. Budou prezentovány a následně diskutovány dosavadní výstupy implementace a aktivity a projekty, v rámci kterých budou jednotlivá opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti (Akční plán SDG) naplňována.

Rámcový program
8:30 Registrace a networking
9:00 Úvodní slovo JUDr. Jiřího Vaňáska, náměstka MPSV
9:10 Představení aktivit MPSV v reakci na výzvy 4. průmyslové revoluce
9:30 Prezentace aktivit a projektů, jež realizují hlavní gestoři Akčního plánu SDG a Akčního plánu Práce 4.0.
10:30 Přestávka
10: 45 Diskuse k problematice realizace Akčního plánu SDG a opatření k Práci 4.0
11:45 Závěr a shrnutí

Změna programu vyhrazena.

 

Stáhnout (PDF, 250KB)

Vyjádřete se k revizím RVP DigiKoalice

Informujeme o aktuálně zveřejněném pojetí Návrhu revizí rámcových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, G a všeobecnou složku odborného vzdělávání. Zájemci o zapojení do odborné diskuse se mohou seznámit návrhem revizí a vyplnit dotazník, kde mohou vyjádřit také svůj názor. Termín na ukončení diskuse je 20. září 2017.

Plán akcí – “Save the date” DigiKoalice

Zveřejňujeme plán akcí, které bude DigiKoalice pořádat v období podzim/zima 2017. Ke všem akcím budou postupně zveřejňovány pozvánky a podrobnější informace. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Rezervujte místo v kalendaři, protože se máte na co těšit. Save the date!

Stáhnout (PDF, 58KB)

Digitální gramotnost dospělých a vzdělávání našich dětí pro rozvoj společnosti 4.0 DigiKoalice

1. června 2017 proběhlo ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v Hrzánském paláci setkání koordinační skupiny DigiKoalice a dalších hostů na téma Digitální gramotnost dospělých a vzdělávání našich dětí pro rozvoj společnosti 4.0. Děkujeme koordinátorovi digitální agendy ČR panu Ondřeji Malému za poskytnutí zázemí pro celou akci a zajímavé podněty pro další směřování DigiKoalice.

Zápis je zveřejněn online ZDE

Zveřejněn audio záznam jednání, úvodní vstupy signatářů memoranda DigiKoalice z koordinační skupiny najdete postupně v těchto časech: Ondřej Malý (Úřad vlády, 5:49), Petr Kameník (MPO, 15:20), Petr Bannert v zastoupení za Jaroslava Fidrmuce (MŠMT, 18:40), Michal Zálešák (Czech ICT Alliance, 25:20). Upozorňujeme zejména na vstup koordinátora digitální agendy ČR k novinkám a plánům kolem Aliance společnost 4.0, obsah jednání je shrnutý v zápise.

(Pokračování textu…)

Dotazník pro členy a příznivce DigiKoalice DigiKoalice

Vv současné době připravujeme plán aktivit na další období a v této souvislosi bychom Vás chtěli požádat o vyplnění kratičkého dotazníku na tomto odkazu.

Dotazník by měl reflektovat témata ze společného Memoranda a našim cílem je zjistit, která z nich jako členové preferujete otevřít k  diskuzi v nejbližší době. Vítány jsou také další náměty a podněty pro společnou práci, stejně jako spolupráce.

Děkujeme vám za váš čas.
Reportáž z workshopu DigiKoalice

4. května 2017 se na Smíchovské střední průmyslové škole uskutečnil další z cyklu workshopů na téma: Kde se učí naše děti digitálním dovednostem? Jak lze podpořit rodiče a vzdělavatele pro kvalitnější učení/výuku dětí?

Zápis z akce a prezentace jsou ke stažení ZDE, z workshopu vznikl jako hlavní závěr pracovní soupis vzkazů pro školu, rodiče a ostatní k tématu, jak rozvíjet u dětí digitální dovednosti.

Studenti školy o této události natočili krátkou reportáž. Rádi sdílíme a velice děkujeme!

První newsletter DigiKoalice je tady! DigiKoalice

V úterý 9. 5. 2017 byl rozeslán první newsletter DigiKoalice. V (ne)pravidelných newsletterech budeme zasílat informace a novinky z dění DigiKoalice a přinášet inspiraci nebo tipy na nové příležitosti. Zároveň ale uvítáme i Vaše návrhy, podněty a doporučení. Rádi bychom, aby newsletter s webovou stránkou sloužil především jako informační portál o dění a novinkách v DigiSvětě. První newsletter je k nahlédnutí zde, k jeho odběru se můžete přihlásit v zápatí našich stránek.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Pozvánka na workshop DigiKoalice

Zveme zájemce na workshop s tématem
Kde se učí naše děti digitálním dovednostem?
Jak lze podpořit rodiče a vzdělavatele pro kvalitnější učení/výuku dětí?

Informace níže v pozvánce, přihláška na akci k vyplnění online ZDE (tlačítko REGISTER)
nebo na emailu digikoalice (et) nuv.cz.

Závěry minulého workshopu k dispozici na http://www.digikoalice.cz/jake-digitalni-dovenosti-maji-mit-zaci-konci-zs/

Pozvánka

Stáhnout (PDF, 365KB)

Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci ZŠ? DigiKoalice

DigiKoalice zorganizovala 6. dubna workshop, závěry z tohoto setkání škol, firem, neziskových organizací najdete na http://bit.ly/WorkshopDigi-1 Akce bude mít pokračování 4. května a 1. června, registrujte si Newsletter (web www.digikoalice.cz v zápatí), aby Vám informace o setkáních neunikly.

Proběhl workshop “Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy” DigiKoalice
Ve čtvrtek 6. dubna proběhl workshop DigiKoalice na téma Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy. Připravujeme pro Vás závěry, zatím sdílíme obrazovou ochutnávku toho, co na workshopu vzniklo.
Konference Počítač ve škole DigiKoalice

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, předseda DigiKoalice, vystoupí 11. dubna 10:00 na tradiční konferenci Počítač ve škole. Jednodenní registrace na celou akci stojí 790 Kč, nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět IT firmy a školy pohromadě. Na stejné konferenci proběhne přednáška pro zájemce o DigiKoalici, 13. dubna, 8:30.

Web akce – Program celé konference

Od 7. dubna je pořadatel akce, Gymnázium Nové Město na Moravě, i členem DigiKoalice.

IoT DAY 2017 Prague DigiKoalice

Zveme na akci IoT DAY 2017 Prague – https://www.facebook.com/events/1292842447479119/ 9. dubna 18:00

Financování aktivit spolupráce a partnerství DigiKoalice

Agentura TELECENTER koordinující síť národních koalic posílá jednou měsíčně “Funding Brief” (ke stažení) – plánované výzvy a dotační tituly na projekty rozvoje ICT ve vzdělávání, světu práce a spolupráci různých subjektů. Přinášíme Vám tento dubnový přehled, zájemcům budeme posílat také v Newsletteru a členům DigiKoalice také v pravidelných reportech.

Stručný přehled ohlášených možností financování najdete i v přehledné tabulce. V rámci ČR doporučujeme sledovat zejména výzvy operačního programu OP VVV, zejména v současné době aktuální “šablony pro školy – SŠ a VOŠ”.

Sledovali jsme za Vás: ISSS 2017 DigiKoalice

4. dubna byla ukončena tradiční konference ISSS. Rezervovat si můžete již nyní termín roku 2018 – 9.–10. dubna 2018. Web konference – http://isss.cz/, tiskové zprávy http://isss.cz/list/press-release

Workshop: Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy DigiKoalice

Zveme zájemce na workshop DigiKoalice konaný dne 6. dubna od 13:30 v Prague Startup Center.
Detaily akce v události v kalendáři.

Panelová diskuse: Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy DigiKoalice

Dne 2. března proběhla první panelová diskuse DigiKoalice na téma digitálních dovedností dětí na konci základní školy.
Podklady z akce jsou dostupné na http://bit.ly/PanelDigi-1. Na akci naváže workshop dne 6. dubna 2017.

DigiKoalice zahájila svou činnost! DigiKoalice

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice). Její vznik iniciovalo MŠMT a naplnilo tím vize sdílené napříč EU v Coalition for Digital Skills and Jobs. Jako základní problém v Evropě vnímá iniciativa DigiKoalice absenci až 900 000 pracovníků s IT dovednostmi. Kompetentní lidé chybí nejen ICT sektoru. Digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí.