Aktuality

Ohlédnutí za kulatým stolem na MPSV DigiKoalice

V úterý 5. září 2017 se uskutečnil kulatý stůl na Ministerstvu práce a sociálních věcí.  Jeho téma nazvané “Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0″ přivedlo k jednomu stolu zátupce  soukromého a státního sektoru i akademické obce.

Hlavní závěry tohoto setkání jsou:

  1. diskutující se shodli, že společným jmenovatelem všech aktivit na poli rozvoje digitální gramotnosti občanů musí být posilování jejich vnitřní motivace.
  2. diskuse ukázala potřebu průběžné spolupráce MŠMT a MPSV na provazování SDG a SDV, zejména v oblasti vymezování obsahu digitální gramotnosti; konkrétní cílovou skupinou hodnou k podpoře je rodina, kde se potkává cesta celoživotního učení rodiče a aktuálního (formálního, neformálního, informálního) vzdělávání dítěte.

V sérii kulatých stolů bude DigiKoalice pokračovat. Sledujte aktuality, kde pravidelně zveřejňujeme přihlášky.

Kulatý stůl: Budování vysokorychlostních sítí pro potřeby vzdělávání DigiKoalice

Srdečně zveme odbornou veřejnost – zástupce sektoru elektronických komunikací, zainteresované orgány státní správy a samosprávy a další organizace ke kulatému stolu na téma Budování vysokorychlostních sítí pro potřeby vzdělávání.

Akce proběhne ve čtvrtek 5. října 2017 v 9 hodin, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1.

Cílem je diskuse o možnostech spolupráce při budování vysokorychlostního připojení vzdělávacích institucí.

Přihašování na akci probíhá přes přihlašovací formulář a kapacita je 35 míst.

Stáhnout (PDF, 306KB)

Tři příklady dobré praxe DigiKoalice

Jedním z náplně práce DigiKoalice je mimo jiné sbírat a prezentovat příklady dobré praxe. Zaměřili jsme se především na příklady spolupráce v oblasti podpory rozvoje digitální gramotnosti. Aktuálně jsou zveřejněny první tři příklady:

  1. Lokální digitální koalice v Lanškrouně – spolupráce obce, škol a firem
  2. Spolupráce univerzity a IT průmyslu
  3. Konsorcium zaměstnavatelů podporuje studenty

Všechny tyto příklady si můžete přečíst v sekci Inspirace, kde je průběžně zveřejňujeme. Brzy se můžete těšit na další, které připravujeme.

Máte tipy na nějaké zajímavé příklady, které by si zasloužily zveřejnění? Kontaktujte nás!

Inspirace

Funding brief – léto 2017 DigiKoalice

Zveřejňujeme získaný “funding brief” rozesílaný po celé síti národních digitálních koalic v Evropě.

Stáhnout (PDF, 1.13MB)

Veřejná konzultace ke strategii digitálního vzdělávání DigiKoalice
MŠMT jako člen DigiKoalice zve k veřejné konzultaci k aktualizaci a zpřesnění Strategie digitálního vzdělávání (SDV), která bude online probíhat od 21. 8. do 17. 9. 2017. Na základě veřejné konzultace bude připravena pracovní verze aktualizované SDV. Do konzultace je možné se zapojit vyplněním online dotazníku – ZDE.

Závěry diskuse budou předloženy k diskuzi účastníkům kulatého stolu DigiKoalice pořádaného 2. listopadu 2017. Avízo kulatého stolu bude zasláno všem zájemcům, kteří se zapojili do veřejné konzultace a uvedli na sebe spojení. Následně materiál projde standardním procesem připomínkování před předložením do vlády ČR.

Budeme rádi, pokud přispějete svým názorem prostřednictvím online dotazníku, jehož vyplnění by Vám mělo zabrat cca 5 – 15 minut. Je možné se vyjádřit jen k některým položkám dotazníku, podle Vašeho zájmu či preferencí.

Více informací o SDV najdete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/revizesdv2017

Vybrané závazky MŠMT v rámci DigiKoalice vycházejí právě ze SDV a najdete je na http://www.digikoalice.cz/signatory/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/

Kulatý stůl: Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0 DigiKoalice

Zveme Vás na kulatý stůl věnovaný problematice Strategie digitální gramotnosti a Práce 4.0, který pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká národní koalice pro digitální pracovní místa ve spolupráci s MŠMT, ÚP ČR a FDV.

Kdy? Úterý 5. 9. 2017, 9:00 – 12:00
Kde? Ministerstvo práce a sociálních věcí, budova Karlovo náměstí 1, přízemí, zasedací místnost č. 36

Přihláška ZDE

Kulatý stůl je určen zájemcům o spolupráci s veřejným sektorem na rozvoji digitální agendy v ČR v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a dopadů digitalizace na trh práce.

V rámci kulatého stolu budou hlavními gestory jednotlivých opatření představeny způsoby realizace těchto opatření. Budou prezentovány a následně diskutovány dosavadní výstupy implementace a aktivity a projekty, v rámci kterých budou jednotlivá opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti (Akční plán SDG) naplňována.

Rámcový program
8:30 Registrace a networking
9:00 Úvodní slovo JUDr. Jiřího Vaňáska, náměstka MPSV
9:10 Představení aktivit MPSV v reakci na výzvy 4. průmyslové revoluce
9:30 Prezentace aktivit a projektů, jež realizují hlavní gestoři Akčního plánu SDG a Akčního plánu Práce 4.0.
10:30 Přestávka
10: 45 Diskuse k problematice realizace Akčního plánu SDG a opatření k Práci 4.0
11:45 Závěr a shrnutí

Změna programu vyhrazena.

 

Stáhnout (PDF, 250KB)

Vyjádřete se k revizím RVP DigiKoalice

Informujeme o aktuálně zveřejněném pojetí Návrhu revizí rámcových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, G a všeobecnou složku odborného vzdělávání. Zájemci o zapojení do odborné diskuse se mohou seznámit návrhem revizí a vyplnit dotazník, kde mohou vyjádřit také svůj názor. Termín na ukončení diskuse je 20. září 2017.

Plán akcí – “Save the date” DigiKoalice

Zveřejňujeme plán akcí, které bude DigiKoalice pořádat v období podzim/zima 2017. Ke všem akcím budou postupně zveřejňovány pozvánky a podrobnější informace. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Rezervujte místo v kalendaři, protože se máte na co těšit. Save the date!

Stáhnout (PDF, 58KB)

Digitální gramotnost dospělých a vzdělávání našich dětí pro rozvoj společnosti 4.0 DigiKoalice

1. června 2017 proběhlo ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v Hrzánském paláci setkání koordinační skupiny DigiKoalice a dalších hostů na téma Digitální gramotnost dospělých a vzdělávání našich dětí pro rozvoj společnosti 4.0. Děkujeme koordinátorovi digitální agendy ČR panu Ondřeji Malému za poskytnutí zázemí pro celou akci a zajímavé podněty pro další směřování DigiKoalice.

Zápis je zveřejněn online ZDE

Zveřejněn audio záznam jednání, úvodní vstupy signatářů memoranda DigiKoalice z koordinační skupiny najdete postupně v těchto časech: Ondřej Malý (Úřad vlády, 5:49), Petr Kameník (MPO, 15:20), Petr Bannert v zastoupení za Jaroslava Fidrmuce (MŠMT, 18:40), Michal Zálešák (Czech ICT Alliance, 25:20). Upozorňujeme zejména na vstup koordinátora digitální agendy ČR k novinkám a plánům kolem Aliance společnost 4.0, obsah jednání je shrnutý v zápise.

(Pokračování textu…)

Dotazník pro členy a příznivce DigiKoalice DigiKoalice

Vv současné době připravujeme plán aktivit na další období a v této souvislosi bychom Vás chtěli požádat o vyplnění kratičkého dotazníku na tomto odkazu.

Dotazník by měl reflektovat témata ze společného Memoranda a našim cílem je zjistit, která z nich jako členové preferujete otevřít k  diskuzi v nejbližší době. Vítány jsou také další náměty a podněty pro společnou práci, stejně jako spolupráce.

Děkujeme vám za váš čas.
Reportáž z workshopu DigiKoalice

4. května 2017 se na Smíchovské střední průmyslové škole uskutečnil další z cyklu workshopů na téma: Kde se učí naše děti digitálním dovednostem? Jak lze podpořit rodiče a vzdělavatele pro kvalitnější učení/výuku dětí?

Zápis z akce a prezentace jsou ke stažení ZDE, z workshopu vznikl jako hlavní závěr pracovní soupis vzkazů pro školu, rodiče a ostatní k tématu, jak rozvíjet u dětí digitální dovednosti.

Studenti školy o této události natočili krátkou reportáž. Rádi sdílíme a velice děkujeme!

První newsletter DigiKoalice je tady! DigiKoalice

V úterý 9. 5. 2017 byl rozeslán první newsletter DigiKoalice. V (ne)pravidelných newsletterech budeme zasílat informace a novinky z dění DigiKoalice a přinášet inspiraci nebo tipy na nové příležitosti. Zároveň ale uvítáme i Vaše návrhy, podněty a doporučení. Rádi bychom, aby newsletter s webovou stránkou sloužil především jako informační portál o dění a novinkách v DigiSvětě. První newsletter je k nahlédnutí zde, k jeho odběru se můžete přihlásit v zápatí našich stránek.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Pozvánka na workshop DigiKoalice

Zveme zájemce na workshop s tématem
Kde se učí naše děti digitálním dovednostem?
Jak lze podpořit rodiče a vzdělavatele pro kvalitnější učení/výuku dětí?

Informace níže v pozvánce, přihláška na akci k vyplnění online ZDE (tlačítko REGISTER)
nebo na emailu digikoalice (et) nuv.cz.

Závěry minulého workshopu k dispozici na http://www.digikoalice.cz/jake-digitalni-dovenosti-maji-mit-zaci-konci-zs/

Pozvánka

Stáhnout (PDF, 365KB)

Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci ZŠ? DigiKoalice

DigiKoalice zorganizovala 6. dubna workshop, závěry z tohoto setkání škol, firem, neziskových organizací najdete na http://bit.ly/WorkshopDigi-1 Akce bude mít pokračování 4. května a 1. června, registrujte si Newsletter (web www.digikoalice.cz v zápatí), aby Vám informace o setkáních neunikly.

Proběhl workshop “Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy” DigiKoalice
Ve čtvrtek 6. dubna proběhl workshop DigiKoalice na téma Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy. Připravujeme pro Vás závěry, zatím sdílíme obrazovou ochutnávku toho, co na workshopu vzniklo.
Konference Počítač ve škole DigiKoalice

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, předseda DigiKoalice, vystoupí 11. dubna 10:00 na tradiční konferenci Počítač ve škole. Jednodenní registrace na celou akci stojí 790 Kč, nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět IT firmy a školy pohromadě. Na stejné konferenci proběhne přednáška pro zájemce o DigiKoalici, 13. dubna, 8:30.

Web akce – Program celé konference

Od 7. dubna je pořadatel akce, Gymnázium Nové Město na Moravě, i členem DigiKoalice.

IoT DAY 2017 Prague DigiKoalice

Zveme na akci IoT DAY 2017 Prague – https://www.facebook.com/events/1292842447479119/ 9. dubna 18:00

Financování aktivit spolupráce a partnerství DigiKoalice

Agentura TELECENTER koordinující síť národních koalic posílá jednou měsíčně “Funding Brief” (ke stažení) – plánované výzvy a dotační tituly na projekty rozvoje ICT ve vzdělávání, světu práce a spolupráci různých subjektů. Přinášíme Vám tento dubnový přehled, zájemcům budeme posílat také v Newsletteru a členům DigiKoalice také v pravidelných reportech.

Stručný přehled ohlášených možností financování najdete i v přehledné tabulce. V rámci ČR doporučujeme sledovat zejména výzvy operačního programu OP VVV, zejména v současné době aktuální “šablony pro školy – SŠ a VOŠ”.

Sledovali jsme za Vás: ISSS 2017 DigiKoalice

4. dubna byla ukončena tradiční konference ISSS. Rezervovat si můžete již nyní termín roku 2018 – 9.–10. dubna 2018. Web konference – http://isss.cz/, tiskové zprávy http://isss.cz/list/press-release

Workshop: Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy DigiKoalice

Zveme zájemce na workshop DigiKoalice konaný dne 6. dubna od 13:30 v Prague Startup Center.
Detaily akce v události v kalendáři.

Panelová diskuse: Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy DigiKoalice

Dne 2. března proběhla první panelová diskuse DigiKoalice na téma digitálních dovedností dětí na konci základní školy.
Podklady z akce jsou dostupné na http://bit.ly/PanelDigi-1. Na akci naváže workshop dne 6. dubna 2017.

DigiKoalice zahájila svou činnost! DigiKoalice

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice). Její vznik iniciovalo MŠMT a naplnilo tím vize sdílené napříč EU v Coalition for Digital Skills and Jobs. Jako základní problém v Evropě vnímá iniciativa DigiKoalice absenci až 900 000 pracovníků s IT dovednostmi. Kompetentní lidé chybí nejen ICT sektoru. Digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí.